81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Opłaty za obiady za miesiąc czerwiec należy dokonać do dnia 06.06.2017 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie 48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Proszę o wypełnienie druku 4 częściowego polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa Odbiorca Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B

21-140 Michów

W miesiącu czerwcu nie ma odliczeń.

Koszt obiadu w miesiącu czerwcu /15 dni żywieniowych/

Obiad mały -43,50

Obiad duży – 58,50

Obiad pracowniczy – 111,00

Zapraszamy do komentowania!

,