81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

18-stego listopada odbyła się Uroczystość Ślubowania i Pasowania najmłodszych w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Michowie.
Pierwszoklasiści przygotowali i przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne. Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pasowania na uczniów dokonała pani Dyrektor Bożena Morawska. Rodzice przygotowali rogi obfitości i poczęstunek. Dzieci otrzymały również pamiątkowe dyplomy.

wejdź do galerii

Zapraszamy do komentowania!

,