81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Dnia 18 marca 2016r. odbył się I Gminny Festiwal Piosenki Angielskiej w ZSO w Michowie. Udział wzięli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum z Michowa oraz Rudna. Każdy występ nagradzany był wielkimi brawami. Jury konkursu doceniło poziom muzyczny i językowy wykonawców. Podkreślano pomysłowość i odwagę młodych ludzi oraz trafny dobór repertuaru. Chcąc docenić wysiłek artystów jury postanowiło nagrodzić wszystkich uczestników przyznając im pamiątkowe dyplomy, natomiast za pierwsze, drugie i trzecie miejsca zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, które wręczyła pani dyrektor ZSO, Bożena Morawska.

Powodzenie imprezy zawdzięczamy ogromnemu zaangażowaniu oraz odwadze i talentowi naszych uczniów. Mamy nadzieję , że zapoczątkowaliśmy uroczystość, która na stałe wejdzie do kalendarza imprez kulturalnych naszej szkoły.

Na zdjęciach: Uczestnicy festiwalu oraz wręczenie nagród. Zobacz

Zapraszamy do komentowania!

,