81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

KONKURS PLASTYCZNY

 

 ,,WIELKA BRYTANIA OCZAMI DZIECKA”

DLA KLAS IV-VI

 

  • Prace plastyczne
  • Makiety (Big Ben, London Eye, Tower Bridge, itp.)
  • Foldery
  • Broszury
  • Rekwizyty
  • Prezentacje

Prace należy składać do dnia 04 MARCA 2016r. (piątek) w sali nr 49

 

Cele konkursu:

  • Poznanie zabytków i charakterystycznych obiektów Wielkiej Brytanii
  • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
  • Pogłębianie wiedzy o historii wielkiej Brytanii
  • Rozwijanie zainteresowań językiem angielskim i kulturą anglojęzyczną

Zapraszamy do komentowania!

,