81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Najlepsi uczniowie naszej szkoły otrzymali świadectwa z „paskiem” oraz stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe. Każdy uczeń otrzymał także pamiątkową książkę.

02

Kwiatami, piosenką i wierszem p. dyr. Bożeny Morawskiej pożegnaliśmy uczniów klasy III gimnazjum.

Czas na Wakacje

Zapraszamy do komentowania!

,