81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Od czterech lat społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcacych w Michowie uczestniczy, w czasie Wielkiego Postu, w Koncercie Ewangelizacyjnym. Jego celem jest zaproszenie do osobistego i głębokiego doświadczenia obecności Boga. Medytacja Słowa Bożego, świadectwo chrześcijańskiego życia, modlitwa uwielbienia i muzyka, oto główne płaszczyzny poszukiwania i spotkania.

W minionych latach ZSO w Michowie gościł zespoły i wokalisów, którzy na trwałe wpisali się w środowisko „chrześcijańskiego grania“ i Nową Ewangelizację: Nacinacze Sykomory ze Stalowej Woli, Dobromir Makowski z Pabianic i Anielsi z Lubaczowa.

W tym roku organizator koncertu ks. Jacek Zaręba zaprosił alumnów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, którzy od 2011 r. grają i śpiewają w zespole GOOD GOD. Po wielu eksperymentach z prawdopodobnie wszystkimi istniejącymi gatunkami muzyki, członkowie zespołu postanowili grać ten najprostszy – reggae.

Dub, ragga czy roots mają spowodować, aby słuchacz całym swoim ciałem wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem. Prosta muzyka jest nośnikiem Dobrej Nowiny o Bogu, który jest Miłością.

W czasie koncertu zespół GOOD GOD zagrał i zaśpiewał kompozycje, które znalazły się na wydanej w 2014 r. płycie pt. „Droga ocalenia“.

Prezentowana muzyka, osobiste świadectwo powołania i zachęta do wyboru życia wolnego alkoholu i narkotyków spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony uczestników koncertu.

Słowa wdzięczności kierujemy do Pani Dyrektor Bożeny Morawskiej, Nauczycieli i Wychowawców za okazane zrozumienie i życzliwość.

Dziękujemy także Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michowie za pomoc finansową przy organizacji koncertu.

Ks. Jacek Zaręba i młodzież z KSM w Michowie

Zajrzyj do galerii

Zapraszamy do komentowania!

,