81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

27 czerwca 2014r odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, sporcie i frekwencji otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody. Absolwenci klas gimnazjalnych zostali pożegnani przez dyrekcję, grono pedagogiczne i młodszych kolegów. Życzymy im samych sukcesów na dalszym etapie kształcenia. Zaś wszystkim uczniom gratulacje z uzyskania promocji do kolejnej klasy. Czas na wakacyjny odpoczynek.

Zapraszamy do komentowania!

,