81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

17 czerwca 2014r. przebywał w naszej szkole dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce p. Krzysztof Kornacki, który spotkał się z młodzieżą w ramach zajęć z doradztwa zawodowego.  Pan Kornacki to muzealnik i menager dóbr kultury, a także przyjaciel naszej szkoły. Podczas prelekcji zaproszony gość opowiadał o możliwości pracy w muzealnictwie oraz o cechach osobowości kandydatów do tej pracy. Wręczył również uczniom pamiątkowe foldery i zaprosił do odwiedzenia muzeum.

Zapraszamy do komentowania!