81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Spotkanie szkolnych koordynatorów programu „Aktywna Edukacja”

20 marca 2014 r. do naszej szkoły przybyli szkolni koordynatorzy programu Aktywna Edukacja na jednodniowe warsztaty szkoleniowe. Czternastu liderów programu z różnych szkół naszego województwa pod kierownictwem p. Barbary Wysockiej z VIII LO w Lublinie dzieliło się dobrymi praktykami i doświadczeniem we wdrażaniu technologii komunikacyjno-informacyjnej w swoich placówkach. Naszą placówkę reprezentowali panowie: Jacek Jankowski i Mariusz Morawski. Więcej w galerii.

Zapraszamy do komentowania!

,