81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Karnawałowy Tłusty Czwartek

Walentynki!

Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać na rachunek bankowy : 16819110682005500693550001 Bank Spółdzielczy w Cycowie oddział Michów Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Michowie. W tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia. Składka w roku szkolnym 2021/2021 wynosi 35 zł na semestr od dziecka.

Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2021/2022 Zgodnie z zarządzeniem nr 6 /2021 Wójta Gminy Michów z dnia 29 stycznia 2021 r. harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym przedstawia się następująco:                                                  […]

Obiady w lutym

Opłatę za obiady za miesiąc LUTY 2021 należy wnieść do dnia 10.02.2021 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie 48 8191 1068 2005 5000 1876 0001 Odbiorca: Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B, 21-140 Michów, Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, obiady-miesiąc  Koszt obiadów w miesiącu luty 2021 /20 dni […]

,