Inspektor Ochrony Danych - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie
81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pełni pani Magdalena Bojanowska.

e-mail: m.bojanowska@vp.pl

rodo-informacja-ogolna