81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Nabór do klas Szkoły Podstawowej

Zarządzenie 7_2018 w sprawie rekrutacji do klasy I i IV sportowej SP Zgłoszenie do klasy I dla dzieci z obwodu szkoły: pobierz Wniosek o przyjęcie do klasy I dla dzieci spoza obwodu szkoły: pobierz Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I dla rodziców dzieci spoza obwodu szkoły: pobierz  Podanie o przyjęcie do klasy IV sportowej: pobierz […]

Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego

Zarządzenie 8_2018 w sprawie rekrutacji do liceum Wniosek o przyjęcie do liceum 2018/2019: pobierz Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły!

Obiady w lutym

Opłaty za obiady za miesiąc luty 2018 należy dokonać do dnia 09.02.2018 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie 48 8191 1068 2005 5000 1876 0001 Proszę o wypełnienie druku 4 częściowego polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa Odbiorca Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B, 21-140 Michów  Koszt obiadu za […]

Dzień Babci i Dziadka

22 stycznia do codziennego gwaru dzieci dołączyły jeszcze inne- odgłosy oklasków i radosnych głosów babć i dziadków. W tym dniu uczniowie klas: IIa, IIIa i IIIb, wraz z wychowawczyniami: p. K. Piskorską, B. Jankowską i J Targońską, przygotowali uroczystość „Dnia Babci i Dziadka”. Każda klasa przygotowała część artystyczną poświeconą ukochanym babciom i dziadkom. Oprócz podziwiania […]

Zabawa w teatr

Uczniowie klas V przygotowali niezwykłą lekcję języka polskiego, a mianowicie miniaturę teatralną pt. Demeter i Kora”. Inscenizację przedstawiono przedszkolakom, które podziękowały starszym kolegom w nietuzinkowy sposób – ” Węgierskim tańcem z szarfami” .