81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Program ferii zimowych

Zajęcia w dniach 22.02 – 25.02.2016r. będą  opierały się na programie „Ferie zimowe z profilaktyką 2016”. Program  powstał  z inicjatywy nauczycieli pracujących w szkole. Cel główny zajęć to: kształtowanie świadomości prozdrowotnej, promowanie zasad zdrowego stylu życia oraz wskazanie alternatywnych formy spędzania wolnego czasu przez uczniów. Cele szczegółowe: wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego, ukazywanie roli […]

Informacje dla rodziców

Przekazuję Państwu materiały do pobrania w formacie PDF.  

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

21 listopada 2015 roku, na całym świecie, już po raz  43 obchodzony będzie  dzień Życzliwości i Pozdrowień (World-hello-day/Welt-Hallo-Tag) Uchwalony w roku 1973 w Stanach Zjednoczonych, jako wezwanie do pokoju, obchodzony jest od 10 lat  w Polsce pod nazwą Dnia Życzliwości i propaguje pozytywne postawy w relacjach międzyludzkich takich jak: wzajemny szacunek, tolerancja, chęć niesienia pomocy i  działania […]

Zadania pedagoga szkolnego

Konkurs wiedzy prewencyjnej „Jestem bezpieczny”

W dniu 28.04.2015r w Zespole Szkól Ogólnokształcących odbył się konkurs „Jestem bezpieczny”- etap gminny. Organizatorem konkursu jest Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie. Celem konkursu jest rozpowszechniane wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swoim codziennym życiu, rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw, a także zapoznanie młodzieży z systemem działania […]