81 85 660 39, 514-551-837
zso.michow@vp.pl

Organizacja pracy w szkole w dniach egzaminu gimnazjalnego

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ZSO na rok 2016/2017 w dniach 19 i 20 kwietnia podczas 1 i 2 dnia egzaminu gimnazjalnego pracujemy wg normalnego planu zajęć przy zastosowaniu, ze względu na optymalne warunki egzaminu, następujących zmian: Z użytkowania w tych dniach zostaje wyłączona sala gimnastyczna, hala sportowa, szatnia, sala nr 11, boiska zewnętrze, plac […]

Napisali o nas

Podsumowanie 25 Finału WOŚP

Fotoreportaż z imprezy 

Regulamin Rekrutacji do Świetlicy Szkolnej

UWAGA RODZICE! Publikujemy zarządzenie Dyrektora ZSO w Michowie w sprawie regulaminu rekrutacji do świetlicy szkolnej od roku szkolnego 2016/2017. Treść regulaminu oraz karta zgłoszenia dziecka do świetlicy do pobrania poniżej

Program ferii zimowych

Zajęcia w dniach 22.02 – 25.02.2016r. będą  opierały się na programie „Ferie zimowe z profilaktyką 2016”. Program  powstał  z inicjatywy nauczycieli pracujących w szkole. Cel główny zajęć to: kształtowanie świadomości prozdrowotnej, promowanie zasad zdrowego stylu życia oraz wskazanie alternatywnych formy spędzania wolnego czasu przez uczniów. Cele szczegółowe: wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego, ukazywanie roli […]