81 85 660 39, 514-551-837
zso.michow@vp.pl

Napisali o nas

Podsumowanie 25 Finału WOŚP

Fotoreportaż z imprezy 

Regulamin Rekrutacji do Świetlicy Szkolnej

UWAGA RODZICE! Publikujemy zarządzenie Dyrektora ZSO w Michowie w sprawie regulaminu rekrutacji do świetlicy szkolnej od roku szkolnego 2016/2017. Treść regulaminu oraz karta zgłoszenia dziecka do świetlicy do pobrania poniżej

Program ferii zimowych

Zajęcia w dniach 22.02 – 25.02.2016r. będą  opierały się na programie „Ferie zimowe z profilaktyką 2016”. Program  powstał  z inicjatywy nauczycieli pracujących w szkole. Cel główny zajęć to: kształtowanie świadomości prozdrowotnej, promowanie zasad zdrowego stylu życia oraz wskazanie alternatywnych formy spędzania wolnego czasu przez uczniów. Cele szczegółowe: wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego, ukazywanie roli […]

Informacje dla rodziców

Przekazuję Państwu materiały do pobrania w formacie PDF.