81 85 660 39, 514-551-837
zso.michow@vp.pl

ZAPROSZENIE

Rocznica urodzin św. Jana Pawła II

W dniu 18 maja 2017r. przypadła 97 rocznica urodzin naszego wielkiego rodaka św.Jana Pawła II. Z tej okazji grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej przygotowała pod opieką pana Grzegorza Rączki montaż słowno-muzyczny upamiętniający to ważne wydarzenie. Uczniowie mieli okazję obejrzeć scenkę tematyczną objaśniającą znaczenie modlitwy w naszym życiu codziennym oraz dowiedzieć się jak przebiegało życie Karola […]

WYWIADÓWKA!

Szanowni Rodzice ! dnia 16 maja 2017 r. o godzinie 16.00 odbędzie się wywiadówka dla Rodziców uczniów ZSO, na której wychowawcy klas omówią wyniki i postępy w nauce oraz poinformują o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi. Będzie możliwość  porozmawiania z nauczycielami przedmiotów i zaradzenia niepowodzeniom dziecka. Serdecznie zapraszamy!                                                                                             Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

XVII Gminny Konkurs Recytatorski

10 maja 2017 roku już 17 raz odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. Do konkursu przystąpiło 50 uczniów ze szkół podstawowych i 9 z gimnazjów. Skład jury: Bożena Szwargolińska – ZSO w Michowie Grażyna Janisz – ZSO w Michowie Katarzyna Karabela –Wolińska –  ZS w Rudnie Kamilia Smolińska – SzP w Katarzynie Uczniowie oceniani byli w […]

Niech się święci 3 Maja!

  Z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja odbyła się w ZSO akademia z udziałem uczniów klas Va, VIa szkoły podstawowej oraz IIb gimnazjum. Wystąpienie Pani Dyrektor Bożeny Morawskiej i część artystyczna akcentowały znaczenie ustawy dawniej i dziś, która, co warto podkreślić, była pierwszą w nowożytnej Europie i drugą na świecie konstytucją regulującą stosunki wewnętrzne w państwie […]