81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Piknik rodzinny na stałe wpisał się w kalendarz imprez w ZSO. Dzięki staraniom Rady Rodziców w niedzielne popołudnie społeczność uczniowska mogła cieszyć się zabawą, atrakcyjnymi występami artystycznymi oraz ciekawymi konkurencjami z nagrodami. Dziękujemy Dyrekcji ZSO, władzom Gminy Michów, sponsorom i zaangażowanym osobom w przygotowanie imprezy.

Zapraszamy do komentowania!