81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl
NASZA SZKOŁA  zakwalifikowała się do Projektu ,,Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży. TYLKO 110 szkół z województwa lubelskiego.
Konferencja inaugurująca projekty
W dniu 17.05.2024 r. oficjalnie zainicjowaliśmy rozpoczęcie realizacji projektów strategicznych dla województwa lubelskiego ,,Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie” oraz ,,Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie”.
Obydwa projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Zapraszamy do komentowania!