81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Oto efekty prac uczniowskich z techniki. Origami klasyczne i modułowe wykonali uczniowie klas Va i Vb pod kierunkiem p. J. Jankowskiego.

Zapraszamy do komentowania!

,