81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Opłaty za obiady za miesiąc czerwiec 2018  należy dokonać do dnia 05.06.2018 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie 48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Proszę o wypełnienie druku  4 częściowego polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa  Odbiorca Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B 21-140 Michów

W miesiącu czerwcu nie ma odliczeń.

Koszt obiadu za m-c czerwiec 2018 / 15 dni żywieniowych/

Obiad mały -45,00

Obiad duży – 60,00

Obiad pracowniczy – 114,00

Zapraszamy do komentowania!