81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Opłaty za obiady za miesiąc maj 2018  należy dokonać do dnia 07.05.2018 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie 48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Proszę o wypełnienie druku  4 częściowego polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa  Odbiorca Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B

21-140 Michów

 Koszt obiadu za m-c maj  2018 / 18 dni żywieniowych/

Obiad mały -54,00

Obiad duży – 72,00

Obiad pracowniczy – 136,80

Zapraszamy do komentowania!