81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Opłaty za obiady za miesiąc kwiecień 2018  należy dokonać do dnia 06.04.2018 (po tym terminie będą naliczane odsetki)

na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie

48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Proszę o wypełnienie druku  4 częściowego polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa  Odbiorca Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B 21-140 Michów 

Koszt obiadu za m-c kwiecień  2018 / 17 dni żywieniowych/

Obiad mały – 51,00

Obiad duży – 68,00

Obiad pracowniczy – 129,20

Zapraszamy do komentowania!