81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Opłaty za obiady za miesiąc październik należy dokonać do dnia 06.10.2017 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie 48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Proszę o wypełnienie druku 4 częściowego polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa Odbiorca Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B, 21-140 Michów

 Koszt obiadu za m-c październik 2017r. /22 dni żywieniowych/

Obiad mały -63,80

Obiad duży – 85,80

Obiad pracowniczy – 162,80

Zapraszamy do komentowania!

,