81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

II miejsce chłopców w Powiatowym Finale „halówki”

Zapraszamy do komentowania!