81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte

Zapraszamy do komentowania!