81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

„Nie budujcie mi pomników.

Zróbcie coś dobrego dla ludzi”

Jan Paweł II

 

16 października 2014 r. uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej zaprezentowali montaż słowno-muzyczny Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie. Uczniowie zostali przygotowani pod kierunkiem p. Grażyny Janisz. Oprawą muzyczną zajęli się p. Agnieszka Górna prowadząca scholę i Bogdan Białas. Oprawę plastyczną wykonała p. Teresa Bednarczyk.

12 października montaż został zaprezentowany w Kościele pw. NMP w Michowie. 19 października uczniowie wystąpią w kaplicach w Dębinach i Mesznie.

Zapraszamy do komentowania!

,