81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

słoneczniki1

   Składam serdeczne podziękowania Radzie Rodziców z 2012/2013 r.  oraz Wójtowi Gminy Michów Panu Januszowi Jankowskiemu za ufundowanie kserokopiarki dla ZSO w Michowie.  Właśnie wczoraj, 27 listopada, stanęła w bibliotece szkolnej – nowoczesna, wielofunkcyjna, po prostu piękna! Najnowszy typ! Dziękujemy! Będzie nam wszystkim służyć!

W  imieniu społeczności szkolnej,

dyrektor ZSO   Bożena Morawska

Zapraszamy do komentowania!

,